Ceník

CENÍK VÝKONU PRO SAMOPLÁTCE platný od 1.1.2024

Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta u ZP 900 Kč

Cílené nebo kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 600 Kč

Předoperační vyšetření na žádost pacienta (interupce, plast chirurgie a pod.) 400 Kč

Vyšetření EKG nehrazené ZP 200 Kč

Aplikace očkovacích látek 250 Kč

Odběr krve či jiného biolog. materiálu 150 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta 400 Kč

(pojistka, pracovní prohlídka, policie, atd.)

Podrobný výpis z dokumentace 500 Kč

Administrativní výkon bez vyšetření pacienta 150 Kč

Kopie dokumentace, výsledků, atd. 1 strana 5 Kč

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu 100 Kč

Respirátor 30 Kč

Stanovení CRP na vlastní žádost 200 Kč

FOB/TOKS – přítomnost krve ve stolici 450 Kč

Vyšetření do zaměstnání vstupní prohlídka 600 Kč

výstupní prohlídka 600 Kč

periodická, mimořádná prohlídka 500 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, profesní průkaz 600 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz senioři (od 65 let) 600 Kč

Vyšetření pro zdravotní, potravinářský, lodní průkaz, studium, brigáda 300 Kč

Vyšetření před pobytem v lázních – samoplátci 200 Kč

Hlášení pojistné události 300 Kč

– sepsání tiskopisu pojišťovny, hlášení o úraze, bolestné